Podatek od ślubnych prezentów

Podatek od ślubnych prezentów

Ślub i wesele jest wydarzeniem, które każda para młoda przeżywa w sposób szczególny i wyjątkowy. Często przygotowania rozpoczynają się kilka już lat wcześniej. Nie da się jednak ukryć, że jest to spory wydatek dla młodych i często mocno nadwyręża ich budżet. Obecnie, coraz więcej gości jako prezent ślubny wręcza nowożeńcom gotówkę, tak aby mogli ją wykorzystać wedle własnego uznania. Wydawać by się mogło, że prezenty w całości należą się w parze młodej, jednak w świetle prawa, prezenty ślubne traktowane są jako darowizna. A od niej należy odprowadzić podatek od wzbogacenia. 

Pojawia się pytanie, czy z darowizny zawsze musimy się rozliczyć?

Obowiązek uiszczenia podatku od darowizny zależeć będzie od jej wysokości, jak również stopnia pokrewieństwa z darczyńcą. Istotny jest tu również fakt, iż darowizny przekazane od jednej osoby sumują się w okresie 5 lat. Skąd zatem mamy wiedzieć jaka kwota jest wolna od podatku? Kiedy musimy uiścić opłatę do Urzędu Skarbowego? Zacznijmy od początku. 

Rozróżniamy trzy grupy podatkowe:

I grupa podatkowa to osoby z najbliższej rodziny tzw. wstępni – rodzice, dziadkowie, zstępni jak dzieci i wnuki, ale do tej grupy zaliczamy również macochę, ojczyma, rodzeństwo, czy pasierbów. W tym przypadku kwota wolna od podatku wynosi 9637 od jednej osoby. Gdy rodzina, w tej grupie, obdaruje nas wyższą kwotę  również możemy zostać zwolnieni od płacenia podatku. Wystarczy, że w przeciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny, zgłosimy we właściwym Urzędzie Skarbowym informację o jej otrzymaniu wypełniając druk SD-Z2. Dla zwolnienia od podatku ważne jest, aby kwota ta została przekazana na rachunek bankowy, lub przekazem pocztowym.

II grupa podatkowa to rodzina dalszego pokrewieństwa, czyli wujkowie, ciotki, kuzyni. W przypadku tych osób limit zwolniony z podatku od darowizny wynosi 7276 zł od osoby, również liczony i sumujący się w okresie 5-letnim. 

III grupa podatkowa to osoby niespokrewnione, czyli przyjaciele, osoby z pracy, pracodawca, czy niespokrewniona matka/ojciec chrzestny. W przypadku tych osób limit wynosi 4902 złotych od jednej osoby w przeciągu 5 lat.

W przypadku II i III grupy podatkowej istotny jest fakt, że podatek naliczany jest za kwotę nadwyżki, a nie od całości sumy darowizny. 

Przykład:

Matka chrzestna, która jest przyjaciółką rodziny, dała młodym w kopercie 5000 zł. Limit nieopodatkowany w tej grupie wynosi 4902 zł., nadwyżka wynosi zatem 98 zł. Zapłacić należy więc podatek od kwoty 98 zł., a nie od 5000 zł.

Pojawia się jeszcze jedno pytania, czy rodzice Panny młodej, którzy, dla niej są w I grupie podatkowej, są również w I grupie u Pana młodego? Posłużmy się przykładem:

Rodzicę męża wręczają w prezencie ślubnym 50000 zł. w świetle prawa darowiznę dzieli się 50/50, a więc mężczyzna zgłasza 250000 zł. darowizny od swoich rodziców, nie musząc odprowadzać podatku. Natomiast Kobieta zgłasza 250000 zł., jako darowizna z II grupy podatkowej, w której limit wynosi 7276 zł. i od tej nadwyżki powinna odprowadzić podatek. Zdecydowanie korzystniej, w świetle podatkowym, byłoby aby całość kwoty w pierwszej kolejności wręczyć mężczyźnie, który w tym przypadku jest zwolniony od kosztów.

Jak i kiedy zgłosić darowiznę?

W przypadku najbliżej rodziny darowiznę należy zgłosić do 6 miesięcy od jej otrzymania wypełniając formularz SD-Z2. Po tym okresie należy zapłacić  podatek od nadwyżki. W przypadku dalszej rodziny, czy osób niespokrewnionych na zgłoszenie darowizny jest 1 miesiąc. Po otrzymania decyzji Urzędu Skarbowego o wysokości podatku,  należy wypełnić formularz SD-3 oraz uiścić opłatę do 14 dni od dnia otrzymania pisma.

Czy zgłoszenie darowizny jest konieczne?

Wiele osób uważa, że płacenia podatku da się uniknąć, gdyż nikt nie jest w stanie sprawdzić wartości otrzymanych kopert. Oczywiście jest to prawda, jeśli jednak, po ślubie, planujecie kupić samochód, czy mieszkanie, Urząd Skarbowy, może zainteresować się źródłem Waszych zasobów finansowych. Jeżeli nie wykażecie, że kwota ta pochodzi z darowizn zwolnionych z podatku, Urząd może nałożyć na Was karę. Ponadto, podatek zostanie naliczony,  po najwyżej stawce czyli 20% od kwoty darowizny.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 4 = 1