Ślub w plenerze

Ślub w plenerze

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., daje narzeczonym możliwość wzięcia ślubu w plenerze. Miejsce ceremonii musi gwarantować zachowanie uroczystej formy, oraz zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom. Jeśli nie spełnia ono tych wymagań, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić udzielenia ślubu.

Produkcja i wynajem hal namiotowych Ewenta

Jak zatem zorganizować taki ślub? 

W pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę zarządcy terenu, który potwierdzi, że ślub może odbyć się na wybranym przez Was obszarze. Kolejno należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca, które zostało wybrane. Właściwy punkt wyszukać można na stronie Ministerstwa Cyfryzacji po adresie wybranej na ceremonię lokalizacji.

Przed wizytą w USC przygotujcie:

  • wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) 
  • dowód opłaty skarbowe
  • jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, 
  • jeśli będziecie korzystali z pomocy pełnomocnika – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem,
  • wniosek o udzielenie ślubu poza USC
  • zgodę zarządcy terenu, na którym ma odbyć się ślub

Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Wniosek ten jest ważny 6 miesięcy – jeśli w tym czasie nie weźmiecie ślubu musicie go ponownie złożyć. W szczególnych przypadkach okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony – należy wtedy złożyć wniosek o zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Produkcja i wynajem hal namiotowych Ewenta

Jeśli kierownik USC odmówi udzielenia ślubu, dostaniecie pisemną odmowę. Macie wtedy 14 dni na złożenie wniosku do sądu właściwego dla siedziby USC o rozstrzygnięcie, czy przyczyny podane przez kierownika USC uzasadniają jego odmowę. Jeśli odmowa kierownika USC wynika z orzeczenia sądu – nie możecie już złożyć wniosku do sądu o ponowne rozstrzygnięcie.

Decydując się na ślub w plenerze, poza standardową opłatą skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa, która wynosi 84 zł. Para Młoda musi dodatkowo zapłacić 1000 zł – jest to opłata pobierana za ślub poza urzędem. Jeśli ślub odbywa się w wyjątkowych okolicznościach w miejscu innym niż USC (np. z powodu zagrożenia życia lub zdrowia – w szpitalu, lub w więzieniu w związku z pozbawieniem wolności) nie jest pobierana dodatkowa opłata. Po ślubie Kierownik USC sporządza akt małżeństwa, a Wy dostaniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa. Po wszystkich formalnościach możecie świętować ten wyjątkowy dzień z najbliższymi.

Produkcja i wynajem hal namiotowych Ewenta

Śluby w plenerze cieszą się coraz większą popularnością. Sprzyja temu moda na proste, minimalistyczne i rustykalne wesela, wśród niesamowitych widoków. Zdecydowanie zgadzamy się, iż ślub w naturalnej scenerii wyglądają bajkowo. Jednak należy pamiętać, że wiąże się on z dodatkowymi kosztami, a także koniecznością uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń. Jednak jeśli jest to Wasze marzenie, nie warto z niego rezygnować –  z największą przyjemnością pomożemy Wam je zrealizować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 6